கவினை தான் இப்படி தாக்கி பேசினாரா லோஸ்லியா?லாஸ்லியாவின் சமீபத்திய இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு கைவினை தாக்கி பேசுவது போல உள்ளது என பலரும் கூறி வருகின்றனர்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *