15 வயதில் வந்த ஆசை அது, அம்மாவுக்கு தெரியாமல் கற்றுக்கொண்டேன்: மாளவிகா மோகனன்பைக் ஓட்டுவது மீதான ஆர்வம் தனது 15 வயதிலேயே வந்துவிட்டது என மாளவிகா மோகனன் தெரிவித்துள்ளார்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *