2வது திருமணம் எப்பொழுது?: மனம் திறந்த அமலா பால்தன் இரண்டாவது திருமணம் பற்றி அமலா பால் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *